top of page
ארץ ישראל 7.10.23
  • ארץ ישראל 7.10.23

    9,550.00 ₪מחיר

    פסל פלדה המתאר את הקרעים המתאחים לאחר הטבח הנורא . ישובי העוטף בולטים ונראים פצועים ומצולקים עם גלד ושאר המדינה נקרעת אך כמו תמיד אנו ממשיכים קדימה. מתחת לפני השטח נראים פצעים רבים שעברו על מדינתנו.

    bottom of page